fbpx
Sök
  • ABC för gamla
  • och nya svenskar
Sök Meny
Utkom mars 2022

Författare: Bo Åkerström. Illustratör: Axel Åkerström.

Många har lärt sig inte bara alfabetets bokstäver utan också byggt upp det första ordförrådet via en ABC-bok. En ABC-bok utgör på sätt och vis det skrivna och lästa språkets första verktygslåda.

Denna ”vuxna” variant vill använda ABC-bokens form – men med en annorlunda twist. Den bärs av tänkvärda budskap om välkända svenska företeelser som ”allemansrätt”, ”dansband”, ”fika”, ”ko-släpp”, ”norrsken” och ”utedass”. Allt förmedlat i korta meningar på vers och med fyndiga illustrationer.

Målgruppen är här vuxna nysvenskar, det vill säga människor från andra kulturer än den svenska. Idén har växt fram gradvis, mycket på grund av att författarnas familj de senaste tio åren har utökats med fyra nyanlända invandrare. Bo och Axel Åkerström har kunnat följa deras mödosamma ansträngningar att lära sig svenska, och många gånger haft anledning att diskutera olika sätt att lustfyllt närma sig det svenska språket.

ABC för gamla och nya svenskar

ABC för gamla och nya svenskar